Photo

Translate

Tuesday, November 24, 2015

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ “ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ”

SYNAXARION – HAGIOLOGY
ATHENS OF MY HEART

ok hhh.jpg
Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίου του
Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
Ἄλλοι ἀσχολοῦνται μέ στάρετς κι ἄλλοι μέ στάρλετς
τηλ. 2108220542 – Παραγγελίες Βιβλίων
Πηγή:
TRUTH TARGET
ΕΙΚΟΝΕΣ 
Ὁ ἴδιος ὁ Θεός παρήγγειλε νά κατασκευάσουν Χερουβίμ (Ἐξ 26, 31· βλ. καί: Ἑβρ 9, 1-5) (ὁ ἀπ. Παῦλος τά ἀποδέχεται καί ὀνομάζει τό χῶρο Ἅγια Ἁγίων καί τά Χερουβίμ, Χερουβίμ δόξης).
  • Τά Χερουβίμ στόλιζαν, στή συνέχεια, τή Σκηνή τοῦ Θεοῦ (Α´ Πρλ 28, 18 [στό 19 στ. ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔδωσε τά σχέδια γιά τά ἀντικείμενα τοῦ Ναοῦ]· Β´ Πρλ 5, 8· Γ´ Βασ 6, 29· Ἰεζ 9, 3· 41, 18-20, 25).
  • Οἱ αἱρετικοί γιά τίς εἰκόνες ἐπικαλοῦνται τό χωρίο: «Τίς δέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων; ὑμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθώς εἶπεν ὁ Θεός ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω, καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός»(Β´ Κορ 6, 16). Ἀλλά λέει καί γιά ναούς, ὁπότε δέν πρέπει νά ἔχουν οὔτε ναούς!
  • Ἄν ὁ Θεός δέν ἤθελε τίς εἰκόνες δέν θά βοηθοῦσε στήν εὕρεσί τους (θαμμένες) ἤ σέ θαύματα πού γίνονται μ᾽ αὐτές.
***
«Ἡ κιβωτός τῆς Διαθήκης… τίποτε ἄλλο δέν ἦταν παρά ἡ ὁρατή εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, πού πάντοτε θύμιζε στούς Ἰουδαίους τόν Ἰεχωβᾶ καί ἀνέβαζε τό νοῦ τους στό πρωτότυπο»(Μ, 168· βλ. καί: ΔΚ, 418): «Καί ἐγένετο ἐν τῷ ἐξαίρειν (: ὅταν σήκωναν γιά νά μεταφέρουν) τήν κιβωτόν καί εἶπε Μωϋσῆς· Ἐξεγέρθητι, Κύριε, καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Σου, φυγέτωσαν πάντες οἱ μισοῦντές Σε. Καί ἐν τῇ καταπαύσει (: ὅταν σταματοῦσαν) εἶπεν· ἐπίστρεφε, Κύριε»(Ἀρθ 10, 34, 35)· εἶπε ὁ Δαυΐδ στή σύζυγό του Μελχόλ: «Παίξομαι καί ὀρχήσομαι (: θά παίξω μέ μουσικά ὄργανα καί θά χορέψω) ἐνώπιον Κυρίου»(Β´ Βασ 6, 21) ἐνῶ χόρευε πρό τῆς Κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης.
  • Παρόμοιο συνέβη καί μέ τή Θεοτόκο στή ζωή τοῦ Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ: «Μιά ἀρρώστια, τήν ὁποία οἱ γιατροί δέν μποροῦσαν νά διαγνώσουν, λίγο ἔλειψε νά τόν στείλη στόν τάφο. Ἡ Ἀγάθη εἶχε ἀπελπισθῆ γιά τή ζωή τοῦ γιοῦ της, ὥσπου ἕνα πρωΐ ἐκεῖνος ξυπνώντας τῆς διηγήθηκε ἕνα ὄνειρο τό ὁποῖο εἶχε μόλις δεῖ. Ἡ Πάναγνος Παρθένος εἶχε παρουσιασθῆ στόν ὕπνο του καί τοῦ ὑποσχέθηκε νά ἔλθη νά τόν ἐπισκεφθῆ, γιά νά τόν γιατρέψη. Τότε ἀκριβῶς μιά θαυματουργή εἰκόνα, πού τιμοῦσαν οἱ κάτοικοι τῆς Κούρσκ, ἐπρόκειτο νά περιφερθῆ θριαμβευτικά στούς

WHAT CAN PARENTS DO WHEN THEY FEAR THE FREEDOM OF THEIR CHILDREN? – BLESSED FR. EPIPHANIOS THEODOROPOULOS OF ATHENS, GREECE (+1989)

ORTHODOX SAINT VALENTINE
EX 2X2 LETTERS FROM GREECE
ATHENS OF MY HEART
What can parents do when they fear the freedom of their children?
PAINTING LEAVES
Blessed Fr. Epiphanios Theodoropoulos of Athens, Greece (+1989):
Speak more to God about your children than to your children about God…. The soul of the teenager is in a state of an explosion of freedom. For this reason he has a hard time accepting various counsels. So, rather than counseling him continuously and re­proaching him now and again, leave the situation to Christ, to the Holy Virgin Mary the Mother of God and to the Saints, asking them to bring him to reason.
(Taken from Elder Epiphanios in “Precious Vessels of the Holy Spirit”, Protecting Veil Press)
Source:
ORTHODOX WORD

Monday, November 9, 2015

ΣΠΑΝΙΟ VIDEO: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (+1920) – 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961, ΑΙΓΙΝΑ

ATHENS OF MY HEART
VIDEOS OF MY HEART
agiosnektarios-1
Σπάνια φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου της Αίγινας (+1920)
ag-nektarios-agiografeio-monis-vatopaidiou1
Ανακήρυξη του Αγίου Νεκταρίου της Αίγινας, 1961


5 Νοεμβρίου 1961, Αίγινα

ABOUT OUR GUARDIAN ANGEL – FR. JOHN KRESTIANKIN (+2006) & NICHOLAI SERGEYEVITCH LEONOV, PROFESSOR OF HISTORY, RUSSIA – INCIDENT

SMILE OF IRELAND
208525.p
Fr. John Krestiankin, Russia (+2006)
40690.p
Nicholai Sergeyevich Leonov, Russia
About our Guardian Angel
ORTHODOXY IS LOVE
Guardian Angels not only suggest to us good thoughts for eternal salvation—they truly guard us in our life’s situations. The word, “guardian” is not at all an allegory, but the living and precious experience of many generations of Christians. There is a good reason why, for example, in the prayers for travelers we ask the Lord for the special protection of our guardian angel. It’s true—when else but while traveling do we especially need God’s protection?
About thirteen years ago, I was in the Pskov Caves Monastery with one of our parishioners, Nicholai Sergeyevich Leonov, a professor of history and lieutenant general in military intelligence, with whom we had been working for many years on the television program, “Russky Dom” (Russian House). There in

Π. ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, Ο ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (+1999) – ΜΙΛΑΕΙ Ο Π. ΣΙΜΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ╰⊰¸¸.•¨* VIDEO

ATHENS OF MY HEART

π. Ευμένιος Σαριδάκης,
ο Χαμογελαστός Άγιος της Αθήνας
Κοιμήθηκε στις 23 Μαΐου 1999
evmenio (5)
Μέρος 1ο
Μέρος 2ο
╰⊰¸¸.•¨*

π. Ευμένιος Σαριδάκης, ο Χαμογελαστός Άγιος της Αθήνας (+1999)
Μιλάει ο π. Σίμων Αγιορείτης – Μαρτυρία

SAINT OLGA MICHAEL OF ALASKA (NOV 8, +1979, ALASKA, USA): A HELPER IN RESTORING THE WORK OF GOD’S HANDS – BY FR. JOHN SHIMCHICK

ALASKA OF MY HEART
SAINT OLGA OF ALASKA, USA
oholy-1271195065
 Photo: Saint Olga of Alaska
Matushka Olga Michael:
A Helper in Restoring the Work of God’s Hands
By Fr. John Shimchick
Spring/Summer 1997
 MkaBluJoy
Photo: Saint Olga of Alaska, +1979
Come, O assembly of the Orthodox,
and with love let us praise the holy women, men, and children,
those known to us and those known only to God,
and let us cry out to them:
Rejoice, All Saints of North America, and pray to God for us.
(The Commemoration of All Saints of North America)
JACOB’S WELL
Saints of North America – known and unknown. While all of the canonized Saints of North America have so far been men, over the past few years an Orthodox woman, native of North America, has slowly become known to more and more people, particularly other Orthodox women.
Matushka Olga Michael, wife of the departed Archpriest Nikolai O. Michael from the village of Kwethluk on the Kuskokwim River in Alaska, as described in Fr. Michael Oleksa’s book, Orthodox Alaska, was

Sunday, November 8, 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΒΙΝ ΤΟΥ GLENDALOUGH ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (3 ΙΟΥΝΙΟΥ, +618) – VIDEO: ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΒΙΝ

SYNAXARION – HAGIOLOGY
IRELAND OF MY HEART
Ireland – Ιρλανδία
Glendalough, εκεί που έζησε ο Άγιος Κέβιν
Άγιος Κέβιν ο θαυματουργός, ο ερημίτης της φύσης, ο Άγιος της βαθιας προσευχής και της αγάπης, όσιος ιδρυτής και ηγούμενος της Μονής στην Κοιλάδα των δύο Λιμνών, της Κάτω και της Άνω Λίμνης στο Glendalough της Ιρλανδίας. Κοιμήθηκε 120 ἐτῶν το 618 μ.Χ.. Είναι προστάτης των ἐγκύων, των λεχώνων, των δενδροκόμων, των κτηνοτρόφων, των κτηνιάτρων καί προστάτης τοῦ περιβάλλοντος τῆς Ἰρλανδίας (3 Ιουνίου, +618)
Inp19
Ο Άγιος Κέβιν & η Μονή του στο Glendalough της Ιρλανδίας
St Kevin's Kitchen 001L
Ο Άγιος Κέβιν καταγόταν από ιρλανδική οικογένεια βασιλικής γενιάς. Η γέννησή του αναγγέλθηκε από έναν άγγελο στην μητέρα του (περί τό 498) [Έξ ου και τό όνομα του: «καλογεννημένος» (Coemgen)] και μετά την βάπτισή του ανατέθηκε η μόρφωσή του στους άγιους μοναχούς της Μονής του Κιλλνάμαναγκ. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος αποσύρθηκε σε τόπο έρημο καλούμενο Γκλεντάλω («Κοιλάδα των

ANGELS – ORTHODOX CHRISTIANITY

ORTHODOXY IS LOVE

Angels – Orthodox Christianity

Saturday, November 7, 2015

ΚΟΝΓΚΟ: Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ ΚΑΟΥΛΟΥ & Η ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ AIDS ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ME TON ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

AFRICA OF MY HEART

http://workersectingreece.wordpress.com

FROM WORKER SECT TO ORTHODOXY

«Κάποτε στό Κονγκό ὁ Ἀρχιμάγος Καούλου ἀρρώστησε βαρειά. Κι ὅλο χειροτέρευε. Τά μάγια του δέν ὠφέλησαν σέ τίποτε. Πάνω στήν ἀπελπισία του κάλεσε τόν Ὀρθόδοξο ἰθαγενῆ ἱερέα π. Στέφανο νά τοῦ διαβάση μιά εὐχή. Πῆγε πρόθυμα ὁ σεμνός λευΐτης, ἔβαλε τό πετραχήλι του, στάθηκε δίπλα του, ἄνοιξε τό Εὐχολόγιο, διάβασε μέ θέρμη τήν εὐχή. Ἀλλά τό ποθητό ἀποτέλεσμα δέν ἦλθε. Ὁ Καούλου ξανακάλεσε τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε. Παραπονέθηκε ὁ Καούλου πώς δέν ἔγινε τίποτε, ἀλλά ὁ ἱερέας τοῦ ἀπάντησε ταπεινά.
—Πῶς νά πιάση ἡ εὐχή, ἀφοῦ τό σπίτι σου, καί ἰδιαίτερα τό δωμάτιό σου, εἶναι γεμάτα ἀπό φετίχ; Πέταξε ὅλα αὐτά τά μπρούτζινα, ξύλινα, πήλινα εἰδώλια ἀπό ᾽δῶ μέσα. Μόνο ἔτσι θά πιάση ἡ εὐχή.
Τά πέταξε ὁ Καούλου, κι ὁ ἱερέας ξανάλθε καί ξαναδιάβασε τήν εὐχή. Ἀλλά καί πάλι δέν ἦλθε ἡ ἐπιθυμητή ἴασι. Σέ νέο παράπονο τοῦ Καούλου, ὁ π. Στέφανος τόν ρώτησε ἤρεμα:
—Μήπως δέν τά πέταξες ὅλα;
—Ὅλα, ἐκτός ἀπό κάνα-δύο, ἀπάντησε κομπιάζοντας ὁ Καούλου. Θά τά πετάξω, ὅμως, κι αὐτά.
Ἦλθε γιά τρίτη φορά ὁ π. Στέφανος. Τό σπίτι εἶχε πιά ἀδειάσει ἀπό τά σατανικά φετίχ. Ἡ εὐχή διαβάσθηκε καί πάλι μέ θέρμη ψυχῆς καί πίστι, ἐνῶ ὁ Καούλου παρακολουθοῦσε μέ προσοχή καί πόθο ψυχῆς.
Καί ἡ θεραπεία ἦλθε. Κι ὁ Καούλου δέν ἔμεινε στήν εἰδωλολατρία καί στά μάγια. Βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός, λυτρώθηκε ἀπό τή δουλεία τοῦ Σατανᾶ καί πολιτευόταν πιά ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μέ καινούργιες ἀποφάσεις καί μέ τό χριστιανικό του ὄνομα Ρierre, Πέτρος. Τό Καούλου ξεχάσθηκε καί ὅλοι τόν ἤξεραν πιά ὡς μεσιέ Ρierre…
Ὁ ἐχθρός, ὅμως, τῆς ψυχῆς μας, ὁ πάγκακος διάβολος, δέν τοῦ συγχώρεσε ποτέ τήν ἀποστασία αὐτή. Σέ λίγο καιρό ἐξανεμίσθηκε στούς τέσσερεις ἀνέμους ἡ περιουσία τοῦ Ρierre. Ἡ μιά κόρη του, πού ζοῦσε σέ ἄλλη πόλι, ἀρρώστησε μέ τήν ἀνίατη ἀρρώστια AIDS καί τῆς μικρῆς ἐγγονῆς του πρήσθηκαν τά λαιμά, δέν μποροῦσε νά καταπιῆ. Μάνα καί κόρη δέν ἤθελαν νά ἐμφανίζονταν γιά νά μή τίς περιγελοῦν, ὅπως ἔλεγαν. Ὁ μεσιέ Ρierre τήν καλοῦσε ἐπίμονα νά ἔλθη νά τή δῆ, νά τήν περιποιηθῆ, ἐκείνη, ὅμως, ἀρνιόταν νά παρουσιασθῆ μπροστά του.
Μιά μέρα, κατά τήν ὁποία ὁ Ρierre συμμετεῖχε στή Θεία Λειτουργία καί προσευχόταν θερμά μέ δάκρυα καί μέ τό πρόσωπο χωμένο στίς χοῦφτες του, κάποιος τοῦ ἀνάγγειλε χαμηλόφωνα πώς ἡ κόρη του ἦλθε στό σπίτι καί τόν περίμενε. Τόν ἄκουσε ὁ Ρierre, ἀλλά δέν διέκοψε τήν προσευχή του. Ἔμεινε ὥς τήν ἀπόλυσι, σχεδόν δέν πῆρε εἴδησι ὅτι ἄδειαζε ὁ ναός… Τελικά συνειδητοποιώντας πώς ὅλοι σχεδόν εἶχαν φύγει, πῆρε τό ἀντίδωρό του καί βγαίνοντας ἀπό τό ναό κοντοστάθηκε στή βάσι τοῦ μετάλλινου σταυροῦ, πού βρισκόταν στήν εἴσοδο τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ. Στή βάσι του εἶχαν φυτέψει βασιλικό, πού φουντωτός σκόρπιζε ὁλοτρόγυρα τό ἄρωμά του. Κι ἄλλη προσευχή ἐδῶ, μέ πόνο καί πίστι. Ἀσπάσθηκε εὐλαβικά τό Σταυρό, ἔσκυψε, ἔκοψε κάποια κλαδάκια τοῦ βασιλικοῦ, πῆγε γρήγορα στό σπίτι του, ἔβρασε τό βασιλικό καί πρόσφερε στήν κόρη του νά πιῆ. Τό ἤπιε ἐκείνη μέ πίστι καί δέν ἄργησε νά ἀνακτήση πλήρως τήν ὑγεία της. Τό πρόσωπό της ἔλαμψε καί πάλι γεμᾶτο σφρίγος. Περπατοῦσε μέ νεῦρο, ὅπως πρῶτα. Ὅλοι θαύμαζαν.
Κάποια μέρα ὁ ὑπεύθυνος ἀρχιμανδρίτης, ἡ ψυχή τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στήν Κανάγκα, βρέθηκε στό ἀεροδρόμιο τῆς πόλεως γιά δουλειά. Κάποια στιγμή ὁ συνεργάτης του τοῦ εἶπε:
—Πάτερ, πάτερ· κύτταξε. Βλέπεις αὐτή τή γυναῖκα;
—Τή βλέπω· γιατί;, τί συμβαίνει;
—Τήν ξέρεις αὐτή;
—Ὄχι, ποιά εἶναι;
—Εἶναι ἡ κόρη τοῦ Ρierre.
Ἦταν μιά γεροδεμένη, στιβαρή νεαρή γυναίκα, ὅλο σφρίγος καί ζωή… Δέν θύμιζε τίποτε ἀπό τήν περιπέτεια τοῦ AIDS, τήν ὁποία εἶχε περάσει…».
Πηγή:
Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ
Ὀ Ἣχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων
ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
Ἀθήνα 2001
TRUTH TARGET

A NOVEL FIGURE OF ORTHODOXY CHRISTIANITY: THE NEW HIEROMARTYR SAINT JOHN KARASTAMATIS OF ALASKA & SANTA CRUZ, CALIFORNIA, USA IN 1985

CALIFORNIA OF MY HEART
180px-martyrjohnofsantacruz
St John of Santa Cruz, California, USA
john-of-santa-cruz
The New Hieromartyr
Saint John Karastamatis of Alaska
& Santa Cruz, California, USA
A novel figure of Orthodox Christianity
Martyred by the Satanists in 1985
Feast Day, May 19
ORTHODOX WORD
The Holy Martyr, Father John of Santa Cruz, was born in 1937 in the Greek village of Karastamatis from the Island of Andros. At the age of 20 years he leaves for America and later started a family. He is ordained priest and for 10 years he ministers with apostolic zeal many churches in Alaska.
In 1981, father John came to the Church of Prophet Elijah in Santa Cruz,CA which he restored and renewed. Under his ministry, this church is soon to become the center of Orthodox catechesis throughout this region where many people were alienated from God and the Church.
Father John was simple in conduct, loved his parishioners and his door was always open for everyone, even atmidnightif he was called. He preached with great fervor. Fr. John loved God and desired for

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ, Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (7 ΙΟΥΝΙΟΥ, +1888)

THE SMILE OF GOD IN YOUR HEART
normal_αγοπαναγηςΆγιος Παναγής (Παναγιώτης-Παΐσιος) ο Μπασιάς, 
Πρεσβύτερος όσιος στη Μονή Αγ. Σπυρίδωνος Κεφαλληνίας
και δια Χριστόν σαλός, ἀπό Ληξούρι Κεφαλλονιάς (7/6, +1888)
mpasias
Ο Άγιος Παναγής-Παΐσιος Μπασιάς της Κεφαλλονιάς, +1888
normal_ΠΑΝΑΓΗΣ_ΠΑΙΣΙΟΣ_ΜΠΑΣΙΑΣ_1-2
PAINTING LEAVES
Ο άγιος Παναγής γεννήθηκε το 1801 στην Κεφαλληνία από ευγενή οικογένεια, ενώ από μικρό παιδί φανέρωσε ζωηρή ευφυΐα και μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Όταν πέθανε ο πατέρας του υποχρεώθηκε να αναλάβει την προστασία της μητέρας του και της αδελφής του και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου, παρά το νεαρόν της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε για

300+ HEART SHAPE PHOTOS, SAINT VALENTINE AN ORTHODOX SAINT & ARTICLES ABOUT LOVE & MARRIAGE


ORTHODOX SAINT VALENTINE
 gamos_21211
Love
15871
Marriage
heart_island-t2
300+ heart shape photos, Saint Valentine an Orthodox Saint &
articles about love & Marriage
Heart-Shaped Forest, Cantabria, Spain)
1423208167720
2-2-2013-1093
tumblr_n18a4madz71trlmdvo1_500[1]
love-heart-shaped-meadow-flowers-landscape
images
Lolve_Lake,_Chembra_peak_Meppadi
gamos_2121
valentine_
The Real Life of Saint Valentine
Feast day: February 14, +269
The ancient martyrology of the Church of Rome marks February 14th as the remembrance of “the martyr Valentine, presbyter of Rome” (Valentinus means “vigorous” in Latin).
The Martyrdom of the Saint in Rome
Saint Valentine lived in Rome in the third century and was a priest who helped the martyrs during the persecution of Emperor Claudius II the Goth. The great virtue and catechetical activities of the Saint had become familiar. For this he was arrested and brought before the imperial court.
“Why, Valentine, do you want to be a friend of our enemies and reject our friendship?” asked the emperor.
The Saint replied “My lord, if you knew the gift of God, you would be happy together with your empire and would reject the worship of idols and worship the true God and His Son Jesus Christ.”
One of these judges stopped the Saint and asked him what he thought about Jupiter and Mercury, and Valentine boldly replied, “They are miserable, and spent their lives through corruption and crime!”
The judge furiously shouted, “He blasphemes against the gods and against the empire!”
The emperor, however, continued his questions with curiosity, and found a welcome opportunity to finally learn what was the faith of Christians. Valentine then found the courage to urge him to repent for the
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...