Photo

Translate

Sunday, March 20, 2016

Ερώτηση: Στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούνται οι Άγιοι της Δυτικής Ευρώπης;

IRELAND OF MY HEART
HEART QUESTIONS AND ANSWERS
GREAT BRITAN OF MY HEART


Ερώτηση:
Στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούνται
οι Άγιοι της Δυτικής Ευρώπης;
Απάντηση:
Ναι, στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε τους Αγίους της Δυτικής Ευρώπης που κοιμήθηκαν πριν το Σχίσμα των Ρωμαιοκαθολκών του 1054.
Οι Άγιοι της Δυτικής Ευρώπης που κοιμήθηκαν πριν το Σχίσμα των Ρωμαιοκαθολικών του 1054 είναι Ορθόδοξοι Άγιοι, αλλά δεν είναι γνωστοί σε όλες τις τοπικές εκκλησίες.
Την αρχαία εποχή που συντάσσονταν οι αγιολογικοί κατάλογοι, τα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια είχαν καθαρά τοπικό χαρακτήρα και η φήμη ενός αγίου δεν σήμαινε πως εκτεινόταν σε όλη την Εκκλησία. Έτσι υπάρχουν άγιοι που τιμώνταν σε μία περιοχή πολύ ενώ σε άλλη ήταν εντελώς άγνωστοι, π.χ ο Άγιος Δημήτριος που είναι πασίγνωστος σε όλη την Ανατολική Εκκλησία, στη Δύση δεν τιμάται καθόλου, είναι σχεδόν άγνωστος, αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν είναι άγιος. Άλλο παράδειγμα από τη σύγχρονη Εκκλησία: Πολλοί Νεομάρτυρες της Ελλάδας είναι γνωστοί μόνο στην Ελλάδα και π.χ. στη Ρωσία είναι παντελώς άγνωστοι. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι Άγιοι.
Παρακάτω είναι τα Ορθόδοξα ιστολόγιά μου τα οποία είναι αφιερωμένα στούς Ορθόδοξους Αγίους της Δυτικής Ευρώπης:
http://synaxarion-hagiology.blogspot.com
SYNAXARION – HAGIOLOGY
Ορθόδοξος Συναξαριστής-Αγιολόγιο Πάντων των Αγίων
http://irelandofmyheart.wordpress.com
IRELAND OF MY HEART (Irish)
Ορθόδοξη Ιρλανδία
http://irelandandbritishisles.wordpress.com
IRELAND & BRITISH ISLES
Η Ορθοδοξία στην Ιρλανδία & στα Βρεταννικά Νησιά
http://orthodoxsaintvalentine.wordpress.com
ORTHODOX SAINT VALENTINE
Ο Γάμος & ο Άγιος Βαλεντίνος ένας Ορθόδοξος Άγιος
http://romancatholicsmetorthodoxy.wordpress.com
ROMAN CATHOLICS MET ORTHODOXY
Όταν οι Ρωμαιοκαθολικοι συναντούν την Ορθοδοξία
http://greatbritainofmyheart.wordpress.com
GREAT BRITAIN OF MY HEART
Ορθόδοξη Μεγάλη Βρεταννία
http://franceofmyheart.wordpress.com
FRANCE OF MY HEART (French)
Ορθόδοξη Γαλλία
http://saintsofmyheart.wordpress.com
SAINTS OF MY HEART
Συναξάριο-Αγιολόγιο Πάντων των Αγίων
http://gkiouzelis.wordpress.com
ORTHODOX HEART SITES – ST KEVIN
Ορθόδοξα Ιστολόγια – Άγιος Κέβιν της Ιρλανδίας
http://smileofireland.blogspot.com
SMILE OF IRELAND (English)
http://norwayofmyheart.wordpress.com
NORWAY OF MY HEART - ST BRENDAN
Η Ορθοδοξία στη Νορβηγία

Αγία Κυράννα η “σωφρονεστάτη” η Παρθενομάρτυς Νεομάρτυς στή Θεσσαλονίκη (+1751)

PAINTING LEAVESΑγία Κυράννα η “σωφρονεστάτη” η Παρθενομάρτυς
Νεομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, από Όσσα Θεσσαλονίκης (+1751)
(8/1 Εορτή καί 28/2 Μαρτύριο)
Η Αγία Κυράννα γεννήθηκε στην Αβυσσώκα της Θεσσαλονίκης, σημερινή Όσσα της επαρχίας Λαγκαδά.
Η ομορφιά της ψυχής της συμβάδιζε με την εξωτε­ρική της ωραιότητα, αφού ήταν προικισμένη με τις αρε­τές της σεμνότητας και της σωφροσύνης. Έτσι περνού­σε τη ζωή της κοντά στους γονείς της. Ο μισόκαλος ό­μως διάβολος τη φθόνησε για την αγνότητα της και α­φού δεν μπόρεσε με πονηρούς λογισμούς και αμαρτωλές σκέψεις να την παρασύρει στο κακό και να την μεταβά­λει σε όργανό του, βρήκε άλλο τρόπο να ταράξει την ευ­τυχία των δικών της και τη γαλήνη της νεανικής και πε­ντακάθαρης ψυχής της.
Ένας τούρκος λοιπόν γενίτσαρος, που ήταν σούμπασης, δηλαδή διοικητής του αστυνομικού τμήματος και

Link: Orthodox Monastery of St Antony and St Cuthbert in Gatten, Pontesbury, Shropshire, England

GREAT BRITAIN OF MY HEART

Orthodox Monastery of St Antony and St Cuthbert
in Gatten, Pontesbury, Shropshire, England
If you wish to contact the monastery, you can telephone (+44/0) 1588 650571
or email Fr. Silouan: silouan@orthodoxmonastery.co.uk
or write to:
Hieromonk Silouan,
The Monastery of St Antony and St Cuthbert,
Gatten,
Pontesbury,
Shropshire,
SY5 0SJ,
UK
The Monastery of St Antony and St Cuthbert is a hermitage within the Romanian jurisdiction of the Orthodox Church, high up in the South-west Shropshire hills. Situated at 1,273 ft, under the Shepherd’s Rock, on the eastern slopes of the Stiperstones, Father Silouan lives alone, in what was once a miner’s cottage and small holding of twenty acres of pasture and woodland. He lives a life of prayer, silence, liturgy and work in the ancient tradition of orthodox monasticism.
Priest-monk Silouan began monastic life in the summer of 1990, in the Monastery of St John the Baptist at Tolleshunt Knights, in the county of Essex, established in 1959 by the late Archimandrite Sophrony, disciple of St Silouan the Athonite. Like St Silouan, Fr Sophrony was a monk of the Monastery of St Panteleiomon on Mt Athos in Greece. On the Holy Mountain, monks have prayed the Jesus Prayer, hallowing God’s Name in their hearts, for well over a thousand years.
There is no access to the Monastery by car. The farm track is long and rough. The nearest Car Park is at the Stiperstones Car Park at the Knolls, which is a 45 minute walk along the hill below the Stiperstones.

Does Eastern Orthodox Church honored the Saints of Western Europe?

IRELAND OF MY HEART
HEART QUESTIONS AND ANSWERS
GREAT BRITAN OF MY HEART


Question: 
Does Eastern Orthodox Church honored
the Saints of Western Europe?
Answer:

Yes! We honor the Saints of Western Europe who lived before the Great Schism of 1054, but is not known to all the local churches.
In ancient times hagiographic directories, biographies and martyrologia were written to be primarily used locally in their own character, and the fame and reputation of a saint locally does not mean that it extended also throughout the Church. So there may be saints honored widely in one region and completely unknown in another, eg, St. Demetrios, who is famous throughout the Eastern Church, yet in the West is not honored at all, and is almost unknown, but this does not mean that he is not a saint. Another example of the modern Church: Many New-Martyrs of Greece (1453-1821) who in Greece are known, yet in Russia are completely unknown, but this does not mean that they are not saints.
Recent years, conscientious efforts have been made from the church and writers Saints Books and Christian books to inform the audience about the saints of the Western Europe who lived before the Great Schism that happened in 1054.
I live in Greece but I love so much the Saints of Western Europe!!
Here are my Eastern Orthodox sites about the Saints of Western Europe:

Saturday, March 19, 2016

Απολυτίκια, Μεγάλυνάρια & Κοντάκιο στην Αγία Παρθενομάρτυς Γκρέκα της Σαρδηνίας (12 Ιανουαρίου, +304) από τον πρώην τραγουδιστή & στιχουργό Ελληνικού Rock συγκροτήματος Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη

SAINTS OF MY HEARTΑπολυτίκια, Μεγάλυνάρια & Κοντάκιο
στην Αγία Παρθενομάρτυς Γκρέκα της Σαρδηνίας (12 Ιανουαρίου, +304)
από τον πρώην τραγουδιστή & στιχουργό
Ελληνικού Rock συγκροτήματος
Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Κολακεῖαι τυράννου οὐκ ἠδυνήθησαν, ἀποχωρίσαι σε κόρη τοῦ σοῦ νυμφίου Χριστοῦ· σὺ γὰρ γνώμῃ σταθηρᾷ καὶ ​ἀνδρειόφρονι,
καθωμολόγησας αὐτὸν ὡς Θεὸν ἀληθινόν, τὰς μάστιγας καὶ τοὺς ἥλους, ὑπομείνασα θεία Γκρέκα, καὶ ἐκκοπὴν τῆς σῆς σεπτῆς κεφαλῆς.
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Θεῖον ἄγαλμα τῆς παρθενίας, καὶ ἀλάβαστρον ὁμολογίας, παναοίδιμέ σε Γκρέκα γεραίρομεν· σὺ γὰρ τὸν βίον καλῶς διανύσασα,
πρὸ δυσσεβοῦντος τυράννου οὐκ ἔπτηξας, ἀλλ’ ἐν σκάμματι, ἡνώθης τοῦ μαρτυρίου σου, Χριστῷ ὅνπερ ἐπόθεις ἐκ νεότητος.
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ
Ἥλοις κακωθεῖσα ὑπ’ ἀσεβῶν, μετὰ παῤῥησίας, ὡμολόγησας τὸν Χριστόν,
καὶ ἀποτμηθεῖσα, τὴν θείαν κεφαλήν σου, ἀπέπτης εἰς τὰ ἄνω, Γκρέκα βασίλεια.
Γκρέκα Σαρδηνίας ὁ θησαυρός, καὶ ὁμολογίας, πρὸ βημάτων ​τυραννικῶν,
πέλεις ἡ ακρότης, μαρτύρων δὲ ὁ τύπος· διό σε ἀνυμνοῦμεν, πάντες ​ἐκ πίστεως.
Δεῦτε τῶν Ἑλλήνων παῖδες πιστοί, Γκρέκαν τὴν ἁγίαν, εὐφημήσωμεν ἐν χορῷ,
τὴν καταγομένην, ἐκ γῆς τῆς ἑλληνίδος, ἐν δὲ τῇ Σαρδηνίᾳ, καλῶς ἀθλήσασαν.
Χαίροις τῶν μαρτύρων ἡ καλλονή, καὶ παρθενευόντων, εὐκοσμία καὶ χαρμονή,
ἔπαινος καὶ δόξα, τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, καὶ νήσου Σαρδηνίας, μέγα κειμήλιον.
ΚΟΝΤΑΚΙΟ – Επεφάνης σήμερον
Ὡς πηγὴ ἀέναος, Γκρέκα τιμία, ἀναβλύζει θαύματα, ἡ τῶν λειψάνων σου σορός, τοῖς αἰτουμένοις ἐκ πίστεως, ὁλοκληρίαν, ψυχῆς τε καὶ σώματος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...